Limity bezcłowe i towary zwolnione od cła

Limity bezcłowe i towary zwolnione od cła

Kwestię zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, regulują przepisy art. 41 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Warunkiem koniecznym do zwolnienie jest, aby wyroby te przemieszczane przez osobiście przez podróżnego były przeznaczone na jego własny użytek i nie były przeznaczone na cele handlowe.
W odniesieniu do podróżnych, przyjeżdżających z terytorium państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, zwolnione z należności VAT (a co za tym idzie od należności celnych przywozowych) są przedmioty znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego według następujących norm:
a) w transporcie lądowym – do równowartości 300 EUR;
b) w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 EUR.

Do w/w wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego, a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm.
Poniżej przedstawione normy dotyczą osób, które ukończyły 17 rok życia i przewożą poniższe wyroby w transporcie morskim lub lotniczym. Osoby poniżej tego wieku nie mogą przewozić tego rodzaju przedmiotów.

Rodzaj towaru Towary Przywożone spoza UE Towary przywożone z krajów UE
Papierosy 200 szt. 800 szt.
Cygaretki (cygara o masie nie przekraczającej 3g/szt)
100 szt.
100 szt. 400 szt.
Cygara 50 szt. 200 szt.
tytoń do palenia 250 szt. 1 kg
Spirytus i napoje alkoholowe powyżej 22% vol. 1 litr 10 litrów
Napoje alkoholowe do 22% vol. 2 litry 90 litrów w tym 60 litrów wina musującego
Wina niemusujące 4 litry bd
Piwo 16 litrów 110 litrów
Leki Ilośc na własny użytek Bez ograniczeń

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych wymienionych powyżej, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.
Zwolnienie od cła w/w towarów w ramach ustanowionych norm ilościowych przysługuje podróżnym nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

Źródło: Służba Celna oraz Ustawa o podatku Akcyzowym art. 34